Chùa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chùa Viên Ngộ

베트남불교 원오사

Trang chủ

Bài mới

Search
기념촬영 모습
[선문대 제공. 재판매 및 DB 금지]

(천안=연합뉴스) 선문대는 국내 최초 베트남 사찰로 충남 천안에 있는 원오사(圓悟寺)의 틱 뜨엉 탄 주지 스님을 초청해 베트남인 유학생을 대상으로 특강을 했다고 16일 밝혔다.

선문대 대학원과 학부, 한국어교육원에는 600여명의 베트남 유학생이 있다.

틱 뜨엉 탄 스님은 한국에서 선문대 미래융합대학원 다문화교육학과를 다니면서 베트남 외국인 유학생들이 한국 생활에 잘 적응할 수 있도록 상담과 강연을 지속해 왔다.

지난 15일 선문대 천안캠퍼스 한국어교육원 강당에서 진행된 특강에서 틱 뜨엉 탄 스님은 학생들에게 선문대를 졸업한 선배라고 소개하면서 선문대 유학의 장점, 한국에 정착하기 위해 가져야 할 비전 등에 관해 설명했다.

Các bài viết liên quan:
DUCANH1
Tiếng đàn tam thập lục vang lên trên đất khách
nguoi-tu-tap
Bài 5: Thấy biết sâu sắc về hạnh tu và người tu
ap-u-sen-viet-1
Ấp ủ về chuyên mục 'Sen Việt xứ Hàn’
hai-nguyen-dieu-hanh-3
Chùa Hải Nguyện lần đầu tiên tham gia Lễ hội Nhiên Đăng tại Busan
mai-chua-que-huong
Bài 3: Mái che hồn nước gặp bão dông
khanh-ta-chua-hai-nguyen19
Khánh tạ chùa Hải Nguyện, ngôi chùa Việt tại Yangsan
tang-doan
Bài 4: Đạo quí cao tột - Đức đẹp vô cùng
kiep-hu-ao-va-cuoc-hon-thua
Bài 2: Kiếp hư ảo và cuộc hơn thua