Chùa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chùa Viên Ngộ

베트남불교 원오사

Trang chủ

Bài mới

Search

Nhờ phước duyên lành ngày 13.03.2016 Đạo tràng Viên Ngộ và chùa 장왕사 (Trường Vương tự) đã cử hành lễ Kết nghĩa.

Buổi lễ diễn ra thật trang trọng dưới sự chứng minh của chư Tôn thiền đức hai nước, sự hiện diện quý báu của quý quan khách tỉnh Chungcheongbuk-do, thành phố Chungju và đông đảo Phật tử. Hai bên đã ký kết bảng ghi nhớ (MOU) để cùng nhau xúc tiến những chương trình giao lưu và hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo hai quốc gia trong đạo tình của những người con Phật.

Các bài viết liên quan: