Chùa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chùa Viên Ngộ

베트남불교 원오사

Trang chủ

Bài mới

Search

Ngày 13.03.2016, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức hai nước, Đạo tràng Viên Ngộ đã cử hành lễ Thượng Bảng – An Vị Phật.

Các bài viết liên quan: