Lịch tu học tháng 6 & 7.2017

01/06/2017 19:00
VNO - Xuân qua Hè đến là chuyện của thiên nhiên đất trời, chúng ta gắng thường tu tập và tùy thuận theo hoàn cảnh thì thường an vui. Đạo tràng kính gởi lịch tu học tháng 6 & 7, kính mời đại chúng sắp xếp thời gian tham dự.

lichtuhocthang06.07.2017Các tin tức khác

Back to top