Chùa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chùa Viên Ngộ

베트남불교 원오사

Trang chủ

Bài mới

Search

VNO – Kính thưa quý Phật tử,

Để thuận tiện cho việc hành trì và sinh hoạt, Đạo tràng ấn tống lại cuốn ‘Nghi thức tụng niệm’ và in mới hai cẩm nang ‘Lối về Đạo tràng Viên Ngộ’, ‘Thiền ca & Trò chơi’.

Số lượng mỗi ấn phẩm 1000 cuốn với kinh phí dự kiến khoảng 7.000.000w.

Kính mời đại chúng cùng hùn phước cho việc lành này!

Hùn phước xin gởi về số tài khoản bên dưới trước ngày 08.07.2017:

우리은행 ☆ 1005-102-629454 ☆ 원오도량

Kính niệm ân và nguyện chúc trí tuệ, an lành đến quý vị và muôn loài!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma-ha-tát!

 

Đạo Tràng Viên Ngộ

Các bài viết liên quan: