Chùa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chùa Viên Ngộ

베트남불교 원오사

Trang chủ

Bài mới

Search

Chúng con rất biết ơn khi được đồng hành với những người cộng sự hết sức tâm huyết trong thời gian qua và hoan hỷ chào đón những người bạn trong vai trò mới.

Quý đồng hương, Phật tử kính mến,

Được sự gia hộ của Tam bảo và sự tín nhiệm của quý vị, Tổng Đạo tràng Viên Ngộ đã tinh tiến trong các chương trình tu học và sinh hoạt với cộng đồng.

Dù đã hết lòng nhưng nội lực có giới hạn nên bản thân chưa chuyển hóa được nhiều, đoàn thể chưa được vững chãi và những đóng góp vào cộng đồng còn giới hạn.

Biết vậy, nên chúng con thường xuyên làm mới chính mình và đoàn thể. Nhân lần họp Tổng giữa năm, chúng con đã kiện toàn Ban Điều hành để tiếp tục phụng sự Tam bảo, thực hiện chí nguyện Đạo tràng.

Chúng con rất biết ơn khi được đồng hành với những người cộng sự hết sức tâm huyết trong thời gian qua và hoan hỷ chào đón những người bạn trong vai trò mới.

Trân trọng giới thiệu cùng đại chúng:

  1. Lê Thị Ngọc Bình, pháp danh Đức Ngọc: Tổng Điều hành
  2. Nguyễn Trà My, pháp danh Đức Hạnh Viên: Phó Tổng Điều hành (miền Bắc)
  3. 3. Lê Thị Mỹ Trang, pháp danh Như Minh: Phó Tổng Điều hành (miền Trung)
  4. Trần Trung Việt, pháp danh Trí Trung: Phó Tổng Điều hành (miền nam)
  5. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc: Tổng Thư ký
  6. Nguyễn Thị Tiên, pháp danh Diệu Hiền: Tổng Thủ quỹ

Ảnh: Ban Đại diện từ các Đạo tràng trên toàn quốc về dự họp Tổng giữa năm 2020

Đây là Ban Điều hành mới bắt đầu sinh hoạt từ ngày 01.07.2020.

Kính thông tri và nguyện mong đại chúng hết lòng yểm trợ để Ban Điều hành phụng sự tốt nhất có thể.


Cheonan, ngày 30.06.2020

Với niệm biết ơn,

CHÙA VIÊN NGỘ

Các bài viết liên quan: