Lễ kết nghĩa giữa đạo tràng Viên Ngộ và chùa 장왕사

11/04/2017 16:16
Nhờ phước duyên lành ngày 13.03.2016 Đạo tràng Viên Ngộ và chùa 장왕사 (Trường Vương tự) đã cử hành lễ Kết nghĩa.

Buổi lễ diễn ra thật trang trọng dưới sự chứng minh của chư Tôn thiền đức hai nước, sự hiện diện quý báu của quý quan khách tỉnh Chungcheongbuk-do, thành phố Chungju và đông đảo Phật tử. Hai bên đã ký kết bảng ghi nhớ (MOU) để cùng nhau xúc tiến những chương trình giao lưu và hỗ trợ các hoạt động của Phật giáo hai quốc gia trong đạo tình của những người con Phật.

 

 

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1

ket nghia 1Back to top